تهران؛ بازداشت و انتقال «آتنا فرقدانی» به زندان قرچک ورامین

«آتنا فرقدانی»، کارتونیست و فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

فرقدانی بازداشت

به گزارش روژمان و به نقل از کولبرنیوز روز شنبه بیست و پنجم فروردین‌ماه ١۴۰۳، آتنا فرقدانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
در این گزارش آمده است، خانم فرقدانی در اعتراض به بازداشت خود، قرار وثیقه صادر شده را نپذیرفته و به همین دلیل به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
بر اساس این گزارش، «آتنا فرقدانی» پس از بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته، به شکلی که آثار آن بر روی صورتش مشهود بوده است.
از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

«آتنا فرقدانی» در تاریخ هفدهم خردادماه ۱۴۰۲ پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. چند روز بعد وی توسط شعبه یکم دادسرای اوین از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» تفهیم اتهام شده و نهایتاً با قرار تامین کیفری آزاد شد.
آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی پیش از این نیز از بابت فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.

Related posts