آزادی دو تن دیگر از کارگران پروژه‌ای صنعت نفت

آزادی دو تن دیگر از کارگران پروژه‌ای صنعت نفت

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، محمد ململی‌گلزاری کارگر پروژه‌ای اهل ایذه در روز هفتم آبان‌ماه در پارک بی‌بی‌مریم این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و کیانوش کردپور نیز که در جریان اعتراضات پروژه‌ای بازداشت شده بود، آزاد شدند.

در جریان اعتصاب کارگران پروژه‌ای که در ۱٨ و ١٩ مهرماه در همبستگی با اعتراضات سراسری صورت گرفت، بیش از ۲٠٠ تن از کارگران در سایت یک بوشهر و کنگان و فاز دو پالایشگاه آبادان بازداشت شدند. نهادهای امنیتی تعداد زیادی از کارگران از جمله کیانوش کردپور و محمد ململی‌گلزاری را حدود دو ماه در بازداشت نگه داشتند.

تعداد زیادی از کارگران پروژه‌ای نفت پس از اعتصاب مهرماه دستگیر شده بودند که بخاطر فضای به شدت امنیتی و پراکندگی جغرافیایی پروژه‌ها اسامی همگی آنها در دسترس نمی‌باشد.

Related posts