آیا قدرت‌نمایی رژیم در کردستان او را نجات خواهد داد؟ + ویدیو

آیا قدرت‌نمایی رژیم در کردستان او را نجات خواهد داد؟

در این ویدیو کوتاه با سه دلیل نشان خوهیم داد که قدرت‌نمایی رژیم در کردستان و تلاش برای خلع سلاح احزاب کردستانی، او را نجات نخواهد داد.

Related posts