اطلاعیه جمعی از کارگران چپ و کمونیست شهر سنندج مبنی بر تحریم انتخابات فرمایشی

جمعی از جمعی از کارگران چپ و کمونیست شهر سنندج با صدور اطلاعیه‌ای انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرده و گفتند “رای ما سرنگونی است”.

از کارگران چپ و کمونیست شهر سنندج

«رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی است»

کارگران مردم آزادیخواه کردستان و ایران!

رای‌گیری رژیم اسلامی هیچ چیزی بجز تعدادی مزدور و خائن برای استثمار، ستم، سرکوب، اختلاس، دزدی، غارت و جرم و جنایت انتخاب نخواهد کرد و علیه هر حرکت اعتراضی مردم بعنوان ابزار سرکوب استفاده می‌شود. ما کارگران توده‌های زحمتکش مردم آزادیخواه، انتخابات فرمایشی رژیم قتل جنایت اسلامی را تحریم می‌کنیم. رای دادن خیانت به خون هزاران جان‌باخته‌ایست که توسط همین مزدوران به قتل رسیدند. روزی از شما جنایتکاران انتقام خواهیم گرفت.

سرنگون باد کل موجودیت نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیزم

زنده باد حاکمیت شورایی

زنده باد زن زندگی آزادی

جمعی از کارگران چپ و کمونیست شهر سنندج

هشتم اسفندماه ۱۴۰۲

Related posts