اعتراض دوباره بازنشستگان با شعار آزادی معلمان زندانی

بازنشستگان کشوری بار دیگر در ادامه سه‌شنبه‌های اعتراضی، تجمع کردند.

دوباره بازنشستگان با شعار آزادی معلمان زندانی edited

به گزارش روژمان بازنشستگان کشوری همانند سه‌شنبه‌های قبل امروز ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ در شهرهای ایران، از جمله کرمانشاه، همدان، اهواز، سنندج و … تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار وصول مطالبات صنفی خود شدند.

آن‌ها در این تجمعات شعار “معلم زندانی، آزاد باید گردد” سردادند و خواستار آزادی معلمان در بند شدند.

آن‌ها در این تجمع اعتراضی، شعارهای دیگری از جمله: “پیام ما به دولت خجالت  خجالت – دولت انتصابی دروغ  میگه حسابی! -نوبت ما که می شه  خزانه خالی می شه! – حسین حسین شعارشون  دروغ و دزدی کارشون! -زیر بار ستم  نمی کنیم زندگی جان فدا میکنیم  در راه آزادگی،ننگ بر این بردگی! ” سردادند.

Related posts