اعتراض و شورش در زندان کرج و جانباختن یک زندانی

زندانیان بندهای ۲ ، ۳ و ۴ زندان کرج در اعتراض به اقدام مسئولان زندان برای اجرای حکم اعدام شماری از زندانیان با عنوان ” محکومان مواد مخدر” اقدام به اعتراض و شورش کردند.

کرج edited

بنابه گزارش‌های منتشر شده این شورش در اعتراض به احتمال اعدام معترضان انقلابی گمنام در میان اعدام‌های متهمان مربوط به مواد مخدر صورت گرفته که با دخالت سرکوبگران و نیروهای زندان به خشونت کشیده شد.

گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که حدود ۵۰ نفر بخاطر جراحت شدید به بیمارستان مدنی کرج منتقل شده و یک زندانی نیز با شلیک مستقیم گلوله به سر جانباخته است.

همچنین در اقدامی دیگر زندانبانان زندان کرج حدود ٨٠ نفر را از سالن های ۲ ، ۳ و ۴ را به سلول انفرادی برده و دادستان کرج با اعلام قطعی بودن حکم منتقل شدگان به انفرادی، اقدام به تهدید زندانیان کرده است.

همچنین در گزارشی، وجود معترضان گمنام در بین انتقال یافتگان به انفرادی تایید شده است.

Related posts