اعتصاب کارگران رسمی شرکت نفت، پیش به سوی انقلاب

کارگران رسمی شرکت نفت ایران روز شنبه در پاسخ به فرخوان از پیش اعلام‌شده، اعتصاب کردند و خواستار حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، حذف سقف حقوقی و افزایش حقوق و دستمزد شدند.

اعتصاب کارگران رسمی شرکت نفت
اعتصاب کارگران رسمی شرکت نفت در روز شنبه ٢٦ آذر

روز ۲۶ آذر، شماری از کارگران رسمی شرکت نفت در عسلویه، اهواز، ماهشهر، تنگ بیجار و گچساران اعتصاب و تجمع کردند.

کارکنان رسمی صنعت نفت در عسلویه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان اعتصاب و تجمع کردند.

این معترضان در تجمع خود شعارهایی چون «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» سر دادند.

پیوستن کارگران رسمی صنعت نفت به اعتصابات سراسری، سرآغاز موج عظیمی از اعتصابات فلج کننده برای رژیم خواهد بود.

Related posts