بیانیه عفو بین‌الملل در محکوم کردن اعدام‌های اخیر در ایران

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام ‎محمدمهدی کرمی و ‎محمد حسینی، نسبت به خطر اجرای حکم ‎محمد قبادلو هشدار داد.

بین‌الملل edited

عفو بین‌الملل افزود: “مقامات ایرانی باید فوراً تمام اعدام‌های محکومان به اعدام را در ارتباط با اعتراضات سراسری متوقف کنند.”

دایانا التاهاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: “مقامات ایرانی با ایجاد ترس در بین مردم، به دنبال پایان دادن به ‎اعتراضات هستند.”

Related posts