“امید مجیدی” رپر سنندجی بازداشت شد

روز چهارشنبه ٢٤ آبان ١٤٠٢ نیروهای امنیتی رژیم در کردستان، “امید مجیدی” رپر سنندجی را بازداشت کردند.

مجیدی رپر بازداشت

به گزارش روژمان “امید مجیدی” در حین رفتن به سر کار روزانه خود، با هجوم نیروهای امنیتی در میدان “لیلاخ” سنندج بازداشت شده است.

آقای مجیدی پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل گردیده و تاکنون اطلاعی از وضعیت وی در دست نمی‌باشد.

همزمان با سالگرد جانباختگان قیام ژینا و آبان ٩٨، نیروهای سرکوبگر رژیم اقدام به بازداشت گسترده شهروندان جهت اعمال رعب و وحشت بر جامعه نموده‌اند.

Related posts