چرا نباید در انتخابات فرمایشی رژیم شرکت کرد؟

رژیم جمهوری اسلامی در رفراندوم دوازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ با رای آری اکثریت جامعه به قدرت رسید. اما آنچه که اکثریت آن موقع جامعه از آن بی‌اطلاع بودند، ماهیت واقعی و ضد انسانی رژیم اسلامی بود. رژیم اسلامی با وعده‌های دروغین، ماهیت گنگ و پروپاگاندای شدید رسانه‌ای توانست در سطح ایران رای “آری” را در مقابل “نه” به نفع خود به دست بیاورد. از آن‌زمان تاکنون رژیم به‌دنبال آنست که با به‌نمایش گذاشتن حضور مردم، آمارسازی و ترغیب ملت‌های ساکن ایران، اینگونه وانمود کند که همچنان اکثریت جامعه ایران را همراه خود دارد و مشروعیت خود را از این مردم می‌گیرد.

در حالی ‌که در طی ۴۵ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، نه تنها این مشروعیت از بین رفته، بلکه از همان سال‌های ابتدایی، کسانی نیز که با دلایل مذهبی یا پان‌ایرانیستی به جمهوری اسلامی متوهم بودند، به ماهیت دیکتاتور بودن این نظام پی بردند.

در مدت این ۴۵ سال نه تنها رژیم بنای قدرت خود را بر پیکر هزاران آزادیخواه کشته و یا اعدام شده نهاده است، بلکه با پیشبرد سیاست گسترش تروریسم منطقه‌ای و جنگ‌طلبانه خود، ضربات مهلکی به بدنه‌ی اقتصاد کشور وارد کرده و باعث گسترش روزافزان فقر در جامعه شده است.

در زیر آمار نرخ تورم ایران از سال ١٣١۶ تا سال ۱۴۰۱ بنابه گزارش بانک مرکزی رژیم آمده است. این گزارش قطعا بنابه مصلحت رژیم یک آمار واقعی از میزان نرخ تورم نیست، اما با توجه به محدودیت‌های موجود در ایران، تنها آماری است که فعلا می‌توان به آن استناد کرد. این آمار میزان رشد تورم و سقوط قدرت خرید مردم را به وضوح نشان می‌دهد.

سالنرخ تورم
۱۴۰۱۴۶.۵
۱۴۰۰۴۶.۲
۱۳۹۹۴۷.۱
۱۳۹۸۴۱.۲
۱۳۹۷۳۱.۲
۱۳۹۶۹.۶
۱۳۹۵۹.۰
۱۳۹۴۱۱.۹
۱۳۹۳۱۵.۶
۱۳۹۲۳۴.۷
۱۳۹۱۳۰.۵
۱۳۹۰۲۱.۵
۱۳۸۹۱۲.۴
۱۳۸۸۱۰.۸
۱۳۸۷۲۵.۴
۱۳۸۶۱۸.۴
۱۳۸۵۱۱.۹
۱۳۸۴۱۰.۴
۱۳۸۳۱۵.۲
۱۳۸۲۱۵.۶
۱۳۸۱۱۵.۸
۱۳۸۰۱۱.۴
۱۳۷۹۱۲.۶
۱۳۷۸۲۰.۱
۱۳۷۷۱۸.۱
۱۳۷۶۱۷.۳
۱۳۷۵۲۳.۲
۱۳۷۴۴۹.۴
۱۳۷۳۳۵.۲
۱۳۷۲۲۲.۹
۱۳۷۱۲۴.۴
۱۳۷۰۲۰.۷
۱۳۶۹۹.۰
۱۳۶۸۱۷.۴
۱۳۶۷۲۸.۹
۱۳۶۶۲۷.۷
۱۳۶۵۲۳.۷
۱۳۶۴۶.۹
۱۳۶۳۱۰.۴
۱۳۶۲۱۴.۸
۱۳۶۱۱۹.۲
۱۳۶۰۲۲.۸
۱۳۵۹۲۳.۵
۱۳۵۸۱۱.۴
۱۳۵۷۱۰.۰
۱۳۵۶۲۵.۱
۱۳۵۵۱۶.۶
۱۳۵۴۹.۹
۱۳۵۳۱۵.۵
۱۳۵۲۱۱.۲
۱۳۵۱۶.۳
۱۳۵۰۵.۵
۱۳۴۹۱.۵
۱۳۴۸۳.۶
۱۳۴۷۱.۵
۱۳۴۶۰.۸
۱۳۴۵۰.۸
۱۳۴۴۰.۳
۱۳۴۳۴.۵
۱۳۴۲۱.۰
۱۳۴۱۰.۹
۱۳۴۰۱.۶
۱۳۳۹۷.۹
۱۳۳۸۱۳.۰
۱۳۳۷۱.۰
۱۳۳۶۴.۴
۱۳۳۵۸.۸
۱۳۳۴۱.۷
۱۳۳۳۱۵.۹
۱۳۳۲۹.۲
۱۳۳۱۷.۲
۱۳۳۰۸.۳
۱۳۲۹-۱۷.۲
۱۳۲۸۲.۳
۱۳۲۷۱۱.۱
۱۳۲۶۶.۶
۱۳۲۵-۱۱.۵
۱۳۲۴-۱۴.۴
۱۳۲۳۲.۷
۱۳۲۲۱۱۰.۵
۱۳۲۱۹۶.۲
۱۳۲۰۴۹.۵
۱۳۱۹۱۳.۸
۱۳۱۸۸.۰
۱۳۱۷۸.۸
۱۳۱۶۲۱.۲

علاوه بر سیاست‌های منفعت‌طلبانه و گسترش فقر در ایران، جمهوری اسلامی نقش مهمی در کشتار و سرکوب جنبش‌های آزادیخواهانه در ایران داشته است. از همان ابتدای به قدرت رسیدن اقدام به سرکوب خونین جنبش‌های آزادیخواهانه در کوردستان و دیگر مناطق ایران کرد. اعدام هزاران زندانی سیاسی و انجام نسل‌کشی در کوردستان و بلوچستان قطعا بخش برجسته و غیرقابل انکاری از اعمال تروریستی رژیم جمهوری اسلامی است.

همچنین در ادامه نسل‌کشی ملت‌های تحت ستم در ایران توسط جمهوری اسلامی می‌توان به کشتار سوختبران بلوچ، کولبران کورد اشاره کرد.

با استناد به آمار ثبت شده در کولبرنیوز در ١٣ سال گذشته شمسی (١۴٠٢-١٣٩٠) جمعاً ٢۴٠٩ کولبر در نوارمرزی کوردستان کشته و زخمی شده‌اند. از این تعداد جمعاً ۶٨١ کولبر معادل %٢٨ کشته و ١٧٢٨ کولبر معادل %٧٢ زخمی شده‌اند. 

به گزارش کولبرنیوز، آمار کولبرانی که طی ١۳ سال گذشته در نوارمرزی کوردستان کشته و زخمی شده‌اند با تفکیک سال‌ به صورت زیر است. 

– سال ١٣٩٠:

کشته: ۴۳

زخمی: ۵١

جمعاً: ۹۴

– سال ١٣٩١:

کشته: ۴٣

زخمی: ۳١

جمعاً: ٧۴

– سال ١٣٩٢:

کشته: ۴۴

زخمی: ۵۸

جمعاً: ١٠٢

– سال ١٣٩۳:

کشته: ۳٨ 

زخمی: ۵١

جمعاً: ۸۹

– سال ١٣٩۴:

کشته: ۲٩

زخمی: ٢٩

جمعاً: ۵۸

– سال ١٣٩۵:

کشته: ۶۶

زخمی: ٨٨

جمعاً: ١۵۴

– سال ١٣۹۶:

کشته: ۵٨

زخمی: ١۵٢

جمعاً: ٢١٠

– سال ١٣۹۷:

کشته: ٨۶

زخمی: ١٧٠

جمعاً: ٢۵۶

– سال ١٣٩٨:

کشته: ۶٧

زخمی: ١٧۴

جمعاً: ۲۴١

– سال ١٣٩٩:

کشته: ٧۵

زخمی: ١۵٣

جمعاً: ٢٢٨

– سال ١۴٠٠:

کشته: ۴٩

زخمی: ١٧۶

جمعاً: ٢٢۵

– سال ١۴٠١:

کشته: ٣٩

زخمی: ١٩۵

جمعاً: ٢٣۴

– سال ١۴٠٢:

کشته: ۴۴

زخمی: ۴٠٠

مطالب فوق تنها بخشی کوچکی از عملکرد رژیم در ۴۵ سال گذشته است. با شرکت در سیرک انتخابات رژیم به رژیم این امکان داده می‌شود که حضور مردم را مشروعیت برای خود تلقی کرده و هر برگه رای، رای به بقای رژیم و کشتار مردم انقلابی در ایران است.

Related posts