ایستاده ایم؛ اطلاعیه‌ی شماره ی ۵ جمعی از فعالان زنان داخل کشور

ایستاده ایم؛ اطلاعیه‌ی شماره ی ۵ جمعی از فعالان زنان داخل کشور

شنبه, ۵ آذر ۱۴۰۱
به نام زن، زندگی، آزادی
در تاریخ مبارزه زنان، ۲۵ نوامبر (۵ آذر) روز خاصی ست، روزی که به نماد «مبارزه پیگیر برای ممنوعیت و محو هرگونه خشونت علیه زنان» تبدیل شده است.
جنبش زنان ایران، چون دیگر هم رزمان خود در این راه سرسختانه گام برداشته و در زدودن همه ابعاد خشونت، جانانه حضور داشته و دارد. اما این روزها برای مردم ایران و به ویژه برای ما زنان به گونه ای متفاوت سپری می شود.
در طی این سال ها و به ویژه دو ماه اخیر حکومت جمهوری اسلامی خشن ترین چهره ی ممکن از از ساختاری ضدزن و ضدانسان به جهانیان نشان داده است. این درجه از خشونت و تبهکاری افسار گسیخته با هیچ واژه ای قابل بیان نیست و کلمات برای تصویر صحنه های تجاوز، قتل، شکنجه، ربایش و حذف فیزیکی انسان ها توسط حکومت، به ویژه در کردستان و زاهدان، کم می آورد.
اما ما ایستاده ایم. ما همچنان در خیابان، دانشگاه، محیط کار، مدرسه و هر جایی که هستیم، استوارتر از همیشه علیه هرگونه نابرابری و خشونت مبارزه می کنیم. برای ما هروز روز «۲۵ نوامبر» است
جنبش ما در جریان زایش شگفتی هاست تا روزی که رفاه، آزادی، برابری برای همه انسان ها تحقق یابد و این معنای واقعی شعار «زن، زندگی، آزادی» است.
اطلاعیه شماره ی ۵
جمعی از فعالان زنان داخل کشور

Related posts