بازداشت سه کودک زیر ١٨ سال توسط نیروهای امنیتی در جوانرود

سه کودک اهل شهر جوانرود، پس از انجام شادی به‌دلیل شکست تیم ملی فوتبال ایران (حکومتی) مقابل قطر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

سه کودک جوانرود

به گزارش روژمان روز چهارشنبه ١٨ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، «محمد یوسفی» کودک ١٧ ساله اهل شهر جوانرود توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
همچنین روز چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، «حمزه برزگر» ١۶ ساله و «محمد محمودی» ١۶ ساله، دو کودک دیگر اهل شهر جوانرود توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بازداشت این سه کودک در پی ابراز خوشحالی آن‌ها از شکست تیم حکومتی فوتبال ایران مقابل قطر صورت گرفته است.

Related posts