برگزاری حداقل ١٢ تجمع اعتراضی صنفی در روز یکشنبه

در روز یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲، حداقل ١٢ تجمع اعتراضی صنفی توسط کارگران معترض در ایران برگزار شد.

حداقل ١٢ تجمع اعتراضی صنفی در روز یکشنبه

به گزارش روژمان روز یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ کارگران شرکت نورد و لوله اهواز، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، کرمانشاه، اراک و شوش، تعدادی از بازنشستگان صنایع فولاد در شهرهای تهران و اصفهان، گروهی از پرستاران در دو محل مجزا در تهران، جمعی از کارگران رسمی شرکت نفت شاغل در منطقه عملیاتی جزیره سیری، گروهی از از کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و شماری از کارگران قراردادی و کارمندان شهردادی زاهدان، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این در حالی است که شماری از پرستاران و کادر درمانی در شهرهای مختلف از جمله سنندج و سقز تجمع اعتراضی جهت وصول مطالبات صنفی خود برگزار کردند.

با توجه به گسترش تورم و پایین بودن حداقل دستمزدها، سفره‌ی خانوارها روزبه‌روز خالی‌تر می‌شود و فشار اقتصادی نیز بر کارگران و مزدبگیران افزایش می‌یابد. این در حالی است که مسئولان رژیم نسبت به این اوضاع بی‌اعتنا هستند.

Related posts