بوکان؛ متین حسنی بە ٣١ ماه حبس محکوم شد

متین حسنی، از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات ۹۸ توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو بوکان به ٣١ ماه حبس محکوم شد.

حسنی

بە گزارش روژمان، متین حسنی در خصوص اتهامات «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به دفاع از خود پرداخت.

متین حسنی فروردین‌ماه سال جاری نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوکان احضار شده بود.

متین حسنی در ١٩ سالگی در اعتراضات آبان ٩٨ با شلیک نیروهای سرکوبگر در بوکان، یک چشم خود را از دست داد.

Related posts