بیانیه جمعی از بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت

جمعی از بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت بیانیه‌ای اعتراضی صادر کردند.

جمعی از بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت

اگر تا کنون به این تصور که از لحاظ تامین معاش وحقوق ماهیانه خود، وسرمایه های اندوخته شده در صندوق ها، در امنیت کامل قرار دارید بدانید که این بار تصمیم بسیار خطرناکی برای دارایی ها وسرمایه های ما گرفته اند.
در این شرایط که با طرح ماده هفده قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی و تدوین اساسنامه ای جدید با محتوای خاص و با تنظیم سناریو حذف اعضای صنعت نفت از ارکان صندوق ها، تهاجمی زیرکانه را تدارک دیده اند. سکوت هریک از ما ضمن اینکه خیانت به جامعه بزرگ صنعت نفت می باشد، تیشه زدن به ریشه نود ساله صندوق ها و به تاراج دادن سرمایه ها ودارایی مان می باشد.
بی تفاوتی ودر حاشیه نشستن و کنج عزلت گزیدن، ما را با فاجعه ای روبرو خواهد ساخت که جبرانش ناممکن ومحال خواهد بود.
این بارشرایط به گونه ای است که باید پا به عرصه بگذارید و در زمانی که فراخوان داده شد از خانه ها خارج شوید وبه جمع دیگر همکاران خود ملحق شوید.
اگر امروز فرصت را ازدست بدهید فردای سیاهی را برای خود وخانواده خود وهمکاران خود رقم زده اید.
به هوش باشید. دلیلی برای سکوت وعدم حضور در صحنه مقاومت ودفاع از سرمایه های مان وجود ندارد و به هیچ عنوان پذیرفتنی و توجیح پذیر نمی باشد .
درنگ نباید کرد. اتحاد و همدلی ،همراه با حضور پر شور و یکپارچه ،و همصداشدن با دیگر همکاران، تنها گزینه ای است که می تواند این خطر هولناک را ازبین برده و سرمایه ها ودارایی هایمان را از غارت وچپاول محفوظ بدارد.
هوشیار باشید و آمادگی لازم برای حضور در محل هایی که بزودی مکان وساعت وروز آن اطلاع رسانی خواهد شد ، داشته باشید.
این زمان رسالت تمامی هیات مدیره کانون های بیست پنج گانه ای که متاسفانه در نشست دوم آذر ماه نتوانستند به وظایف خود در برابر مسئولیتی که از طرف رای دهندگان، به آنان داده شده وبر حسب بند های اول ودوم، ماده چهار اساسنامه کانون ها، به شایستگی عمل نمایند این است که ، بجهت جلو گیری از تاراج اموال ودارایی های متعلق به جامعه بزرگ صنعت نفت، با دعوت از بازنشستگان منطقه ای که در آن جا به انجام وظیفه مشغول می باشند، همه را به تجمع اعتراضی دعوت نمایند تا  بازنشستگان  در حمایت ازاین فراخوان ،وبا حضور شان درمحل کانون های خود یا دفاتر نمایندگی ها یا درمقابل ساختمان وزارت خانه ، فریاد اعتراض خود را ،در دفاع از دارایی هایشان ،به گوش مقامات مسئول کشور برسانند.  
این اقدام  دراسرع وقت و پیش از آن که زمان از دست برود باید صورت گیرد در غیر آن ،مطالبه گران وآنان که دغدغه شان دفاع از معاش ومعیشت و شان وجایگاه بازنشستگان می‌باشند، مبادرت به دعوت از ذینفعان ومشارکین اصلی سرمایه ها ودارایی های صندوق های بازنشستگی خواهند نمود
باسپاس
جمعی از بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت

Related posts