بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل – صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی را محکوم می‌کنیم.

مشترک تشکل‌های مستقل صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی را محکوم می‌کنیم

بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را…

صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی را محکوم می‌کنیم.

شعبه اول دادگاه انقلاب رشت طی حکمی ظالمانه شریفه محمدی، این زن فعال کارگری را به اعدام محکوم کرد.
مستنداتی که به موجب آن شعبه اول دادگاه مزبور این حکم ناعادلانه را صادر کرده است در اساس نادرست است و هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارند. کسی که الفبای مبارزه حق‌طلبانه را آموخته باشد از صدور چنین حکمی شگفت‌زده می‌شود. زیرا در اساسنامه تشکل‌هایی که حقوق و مشی مطالباتی مستقل خود را بر پایه آزادی‌خواهی و کمک به تأمین خواست‌های کارگران و زحمتکشان قرار می‌دهند یکی از مهمترین و اصلی‌ترین اصول خود را استقلال از دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی قرار می‌دهند. بویژه آن‌که اگر افراد متشکل در این تشکل‌ها پذیرفته باشند که در مسیر حق‌طلبی خود روش علنی و قانونی در پیش گرفته باشند (در اینجا به هیچ وجه قضاوت در مورد درستی یا غلط بودن چنین روشی نیست). کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی وابستگی ندارد.  علاوه بر آن، خانم شریفه محمدی بنابر انتخاب آزادانه خود حتی چند سال است که از عضویت در کمیته هماهنگی نیز کناره‌گیری کرده است. بر همین اساس عضویت در کمیته هماهنگی و وابستگی به حزب کومه‌له و اقدام مسلحانه در مورد ایشان نادرست و یک دروغ بزرگ است.
اما ظاهراً قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت بر همه این واقعیات چشم می‌بندد و آن‌چه برای چنین قضاتی دارای اهمیت است حس انتقام‌جویی در مقابل آزادی‌خواهان و فعالان کارگری و اجتماعی است. ایشان به عنوان کارگزار و میرغضب حاکمیت با این حکم ظالمانه جان انسانی را وثیقه ایجاد ارعاب در جامعه قرار داده است. علاوه بر این واقعیات، واکنش نسبت به مظالم اجتماعی حق هر شخص اگاه، حق‌طلب و آزادی‌خواه است. محدود کردن این حقوق انسانی و صدور کیفر خواست اعدام برای حق طلبی جنایتی است که زیر پوشش «دفاع از امنیت و بغی»، قتل عمد یک انسان را مجاز می‌شمارد.
همه وجدان‌های آگاه، همه انسان‌های آزادی‌خواه و همه کارگران و زحمتکشان تنفر خود را از صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی و هر آزادی‌خواه دیگر را محکوم کرده و برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد که ظالمانه در زندان نگه داشته‌اند از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

۱۶ تیرماه ۱۴۰۳

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
گروه اتحاد بازنشستگان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
کارگران بازنشسته خوزستان

Related posts