بیانیه مشترک چهار تشکل مستقل بازنشستگان

بیانیه مشترک چهار تشکل مستقل بازنشستگان

کف خیابان پاسخ خواهیم داد!

بیش از دو ماه از اعتراضات مردمی در سال ۱۴۰۱ و چند سال از اعتراضات کارگران و معلمان شاغل و بازنشسته می‌گذرد، نه تنها پاسخ شایسته داده نشده بلکه تعدادی از آنان بازداشت و زندانی و یا با وثیقه آزاد شده‌اند.

تداوم بی‌توجهی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی انباشته شده، به خیزش سراسری مردم انجامید و حاکمیت هم بی‌محابا پاسخش سرکوب و اینبار خونین‌تر از همیشه بوده، بدون پذیرش هیچ مسئولیتی دست به سرکوبی بی‌رحمانه و خونین زده و با سناریوسازی‌های مختلف و تهدید و گروگانگیری، خانواده‌ها را برای پذیرش سناریوهای حکومتی تحت فشار گذاشته و مسئول همه این وقایع هولناک را به نفوذ دشمن نسبت می‌دهد.

بازنشستگان مستقل، مقابله، سرکوب، بازداشت و قتل مردم حق‌طلب را بشدت محکوم می‌کنند و حکومت را برای تک‌تک جنایاتش مسئول می‌دانند. به یُمن شبکه‌های ارتباطی و امکانات دنیای امروز، تمام خشونت‌های بی‌رحمانه‌ای که دنیا را به شگفتی واداشته جلوی چشم مردم ایران و جهان است. نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

اعتراضات و مقاومت گسترده، بی‌نظیر و تاریخی مردم ایران، جامعه را در موقعیت قدرت دوگانه‌ای قرار داده است. در نتیجه اکنون این کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و دانش‌آموزان هستند که تعیین تکلیف می‌کنند:

۱- توقف فوری سرکوب درهر شکلش و آزادی تمام زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های اعتراضات اخیر.

۲- جمع‌آوری تمام نیروهای سرکوب اونیفورم پوش و لباس شخصی از سطح شهرها، دانشگاه‌ها و مدارس، ادارات و بیمارستان‌ها.

۳- بازداشت و محاکمه آمران وعاملان کشتار مردم به ویژه در سیستان و بلوچستان و کردستان.

۴- حق آزادانه و بدون مداخله مراسم خاکسپاری و سوگواری جانباختگان و محکومیت هرگونه پیکرربایی و گروگانگیری آن به منظور اعتراف‌گیری از خانواده‌ها و ساختن سناریوهای حکومتی برای پنهان‌سازی حقیقت.

۵- حق انتخاب نوع پوشش وتامین آزادی‌های فردی و اجتماعی.

۶- به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل و حق تجمع و اعتراض مردم.

۷- پاسخ به مطالبات اقتصادی و معیشتی و تأمین رفاه برای عموم.

ما بازنشستگان تشکل‌های مستقل با جدیت تمام از خیزش سراسری طبقات و اقشار مختلف مردم حمایت کرده و هشدار می‌دهیم که اگر حکومت به خواسته‌ها و اراده مردم برای تغییرات بنیادی و اساسی وضعیت موجود تمکین نکند و نیروهای سرکوب اعم از اونیفورم پوشش و لباس شخصی‌ها و امنیتی‌های آتش به اختیار را از سطح جامعه جمع نکند، کف خیابان پاسخ خواهیم داد.

یکشنبه ششم آذرماه ١۴٠١

امضاء:
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
شورای بازنشستگان ایران
گروه بازنشستگان مستقل ایران
جمعی از بازنشستگان فولادی

Related posts