بی‌خبری از سرنوشت “یدالله نادری” جوان بازداشت شده در مریوان

از سرنوشت “یدالله نادری” جوان ٣٢ ساله مریوانی پس از بازداشت توسط نهادهای امنیتی اطلاعی در دست نیست.

نادری بازداشت

به گزارش روژمان “یدالله نادری” بیش از یک ماه پیش توسط یکی از نهادهای امنیتی رژیم در مریوان ربوده شده و تاکنون از سرنوشت وی هیچ اطلاعی در دست نیست.

منابع محلی از مراجعه مکرر خانواده آقای نادری به اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه مریوان خبر داده‌اند که تاکنون بی‌نتیجه بوده و به آن‌ها گفته شده است که “یدالله نادری” در بازداشت آنان نیست.

با توجه به مخفی کردن بازداشت آقای نادری، گمان تحت شکنجه بودن ایشان جهت اخذ اعتراف اجباری بسیار است.

Related posts