تاکتیک مبارزه در محلات و پهبادها

تاکتیک مبارزه در محلات و پهبادها

مبارزه در محلات و پهبادها e1670786043378

در این دوره خیزش، به درست مبارزات خیابانی در محله‌ها به پیش برده می‌شود. این شیوه درست امکان نفوذ عاملان رژیم را در صفوف معترضان کاهش داده است، چرا که جوانان انقلابی ساکن در هر محله‌ای همدیگر را می شناسند و ورود فرد یا افراد غریبه کاملا مشهود است.
سابقا حکومت در تظاهرات های که برگزار می‌شد هم برای شناسایی، فیلمبرداری و عکاسی و هم برای هدایت تظاهرات به صورت سازمانیافته وارد تظاهرات ها می شدند. تیپ و قیافه این افراد مزدور هم کاملا با تیپ جوانان امروزی هماهنگی داشت، تا شناسایی نشوند. مزدورانی که به قصد هدایت تظاهرات ها وارد می شدند، مسیر و حرکت تظاهرات را در دست می گرفتند و آنها را به مکان‌های که پیشتر نهادهای سرکوبگر برنامه ریزی کرده بودند، می کشاندند تا در فضای مطلوب دستگیر و سرکوب کنند. علاوه بر همه این ها حکومت مراکز شهرها را توسط دوربین ها و دیگر ابزارهای جاسوسی تحت نظارت دارد.
در این دوره جوانان انقلابی تظاهرات ‌ها را به درست به مناطق حاشیه و محله‌ها کشانده‌اند. از این طریق به جایه یک نقطه ما شاهد اعتراض در چندین نقطه هستیم و این خود امتیازی ست برای جوانان انقلابی که از تمرکز نیروهای سرکوب بکاهند و همچنین به دلیل آشنایی با محل، امکان جنگ و گریز بیشتری داشته باشند. مضافا اینکه فرستادن نفوذی به درون اعتراضات، هم برای شناسایی و هم برای هدایت سخت شده است. در حاشیه شهرها هم دوربین‌های نظارتی کمتری نسبت به مراکز شهر وجود دارد. در نتیجه حکومت به استفاده از پهباد‌های مجهز به دوربین روی آورده است تا کل پروسه و افراد فعال در تظاهرات ها را شناسایی کند. در چند روز گذشته حکومت فیلم‌های از پهبادهای جاسوسی خود در شهرها را منتشر کرده است که از قابلیت تصویربرداری بالایی برخوردار هستند.
لازم است که جوانانی که در تظاهرات‌ها، اعتراضات و درگیری‌های خیابانی شرکت می‌کنند، چهره‌های خود را کاملا بپوشانند. ماسک بزنند. دوربین‌ها را شناسایی و در هم بشکنند. حدالامکان انقلابیون لباس‌های مشابه و هم رنگ بپوشند تا شناسایی نشوند. مثلا همه یا تعداد زیادی لباس‌های با رنگ سیاه بپوشند. لباس‌ها و کفش‌های که در تظاهرات بر تن دارند را سریعا بعد از اتمام تظاهرات تعویض کنند. از آنجایی که در اکثر خیابان‌ها و معابر عمومی، بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و حکومتی دوربین کار گذاشته شده است، امکان شناسایی، نظارت و تعقیب از طریق دوربین‌های کار گذاشته شده، وجود دارد. تعویض لباس این تعقیب را دشوارتر می کند. با رعایت این اقدامات ساده می توانیم از شناسایی جوانان انقلابی به وسیله دستگاه سرکوب رژیم اسلامی جلوگیری کنیم.

زنده باد انقلاب

سرنگون باد حکومت اسلامی

ژن ژیان آزادی

زنده باد آزادی برابری و دمکراسی

Related posts