آیا به «نیکا شاکرمی» تجاوز شده بود؟

به‌تازگی سندی فوق محرمانه از پزشکی قانونی رژیم افشا شده است که نسان می‌دهد، به «نیکا شاکرمی» قبل از قتل تجاوز شده است.

به نیکا شاکرمی

به گزارش روژمان پس از هک سامانه قوه قضاییه رژیم توسط گروه هکری “عدالت علی” اسناد محرمانه زیادی منتشر شده است، که در یکی از آن‌ها نشان می‌دهد که به «نیکا شاکرمی» نوجوان جانباخته در خیزش سراسری ژینا، قبل از قتل تجاوز شده است.

بر اساس این سند «خیلی محرمانه» افشا شده، نیکا شاکرمی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ «به عنوان جسد ناشناس» از کلانتری ۱۲۹ جامی به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته و علت ارجاع «سقوط از ساختمان» ذکر شده است.

بنا بر این سند که گزارشی از عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به «انصاری»، معاون سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی است، «در معاینه جسد، علت فوت صدمات متعدد بدنی متعاقب اصابت جسم سخت» عنوان شده است.

بنا بر این مدرک، علاوه بر «صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی در بدن» نیکا شاکرمی، «در معاینه تناسلی، آثار مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن مشهود» بوده است.

با توجه به ماهیت فاسد رژیم مرتجع و ضد انسانی “جمهوری اسلامی” نه‌تنها وقوع این جنایت دور از واقعیت نیست، بلکه این تنها بخشی از جنایات وحشیانه این رژیم برضد مردم ایران است.

Related posts