تخریب مزار سه تن از جانباختگان دهگلان

نیروهای رژیم مزار سه تن از جانباختگان جنبش انقلابی کردستان را تخریب و به آن‌ها آسیب وارد کرده‌اند.

مزار سه تن از جانباختگان دهگلان

بنابه‌گزارش‌های منتشر شده نیروهای امنیتی و مزدوران وابسته به رژیم اقدام به تخریب مزار «رضا لطفی»، «محسن نیازی» و «شادمان احمدی» سه تن از جانباختگان جنبش انقلابی کردستان کرده‌اند. نیروهای رژیم بعد از تخریب مزار این جانباختگان با بیل مکانیکی اطراف این مزارها را حفر کرده و راه‌های دسترسی به آنان را قطع کردند.

«رضا لطفی» ١٩ ساله روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ و «محسن نیازی» ٢۵ ساله روز ٢٩ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم و «شادمان احمدی» ٣٣ ساله روز ١٧ آذر ۱۴۰۱ زیر شکنجه‌ی نیروهای سرکوبگر امنیتی رژیم جانباختند.

Related posts