تهدید های رژیم علیه خانواده ی مهسا امینی

روز دوشنبه ٢ آبان ماه، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خانواده مهسا امینی (ژینا) را در سقز به شدت تهدید کرده اند.

نیروهای سرکوبگر رژیم با وارد شدن به منزل خانواده مهسا امینی به آنها با تهدید اعلام کرده اند که هیچگونه فراخوانی برای روز چهارشنبه چهلم ژینا اعلام نکنند. اما بنا بر گزارشات منتشر شده در صفحات مجازی، مردم سقز  و سایر شهرهای ایران همگی برای برگزای شکوهمند این مراسم درحال آماده شدن می باشند.

Related posts