فراخوان: خانواده‌های جانباختگان راه آزادی را تنها نگذاریم

جمعی از بستگان جانباختگان راه آزادی و جوانان شهر بوکان فراخوانی را برای روز پنجشنبه دوم آذر ماه منتشر کردند.

خانواده‌های جانباختگان راه آزادی را تنها نگذاریم

از مردم مبارز ایران و بخصوص کردستان خواهانیم که روز پنجشنبه، دوم آذر، ساعت دو بعدازظهر همه با هم بر سر آرامگاه جانباختگان شهرستان بوکان آماده باشیم.
دوم آذر مصادف با سالروز جانباختگان شهر بوکان می‌باشد.
از طرف جمعی از بستگان و جوانان شهر بوکان.

ژن ژیان ئازادی

زن زندگی آزادی

این مطلب مرتبط را هم مشاهده نمایید:

جنبش کارگری: از تجمع روزانه کارکنان رسمی نفت آغاجاری تا فراخوان تجمع کارگران قراردادی در تهران

Related posts