سندیکای شرکت واحد نسبت به وضعیت جسمانی “جعفر ابراهیمی” نگران است

سندیکای شرکت واحد نسبت به وضعیت جسمانی “جعفر ابراهیمی” معلم زندانی و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ابراز نگرانی کرده است.

جعفر ابراهیمی

به گزارش روژمان متن بیانیه‌ی سندیکای شرکت واحد بدین گونه است:

“جعفر ابراهیمی”، معلم زندانی و ‌بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، با حکم «توقف حکم» به مدت تنها دو هفته برای مداوا از زندان قزل‌حصار آزاد شده است. اما وضعیت بیماری جعفر ابراهیمی از زمان بازداشت ایشان در اردیبهشت ۱۴۰۱، به‌مراتب وخیم‌تر شده است و‌ نیاز به درمان مداوم و مراقبت طولانی مدت در خارج از زندان دارد.

‎روز سه‌شنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، جعفر ابراهیمی همراه با دوازده نفر از دیگر زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در اقدامی تنبیهی به زندان قزل حصار کرج تبعید شد. بر اساس شواهد موجود، هدف مقامات امنیتی، ایجاد تبعیدگاهی سیاسی در زندان قزل‌حصار برای زندانیان سیاسی است. همچنین همزمان با تبعید جعفر ابراهیمی به قزل‌حصار، وکیل این معلم زندانی از ثبت پرونده‌ی جدیدی در شعبه ٣ بازپرسی دادسرای اوین بر علیه ایشان با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «توهین به مقامات و مامورین» خبر داد. در تداوم فشارهای امنیتی بر این معلم زندانی، آموزش و پرورش استان تهران، اقدام به اخراج ایشان با ۲۳ سال سابقه کار رسمی نمود.

‎کلیه این اقدامات سرکوبگرانه نسبت به این معلم و فعال علنی صنفی و‌ دیگر فعالین صنفی معلمان در سراسر کشور با سناریوسازی‌های نخ‌نما و اتهامات بی‌پایه و اساس همچون «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» (بخوانید دفاع از آموزش همگانی و رایگان، مخالفت با خصوصی‌سازی و کالاسازی آموزش و‌ دفاع از حقوق معلمان و دانش‌آموزان) صورت گرفته اند.

‎در حال حاضر تعداد زیادی از فعالین کارگری، معلمی و‌ دانشجویی با اتهاماتی مشابه در حبس تعزیری و یا تعلیقی به سر می‌برند. همچنین سه عضو زندانی سندیکا، حسن سعیدی، داود رضوی و رضا شهابی نیز با وجود شرایط نامناسب جسمی، بدون حتی یک روز مرخصی، در زندان به سر می‌برند. ضروری است برای آزادی کلیه‌ی فعالین زندانی، اقدامات گسترده‌تر و‌ هماهنگ شده‌تری از طرف کلیه‌ی تشکلات کارگری، معلمی و صنفی در کشور و‌ نیز حامیان جنبش کارگری در سطح بین‌المللی صورت بگیرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگرانی بابت سلامتی جعفر ابراهیمی و همچنین دیگر زندانیان‌ و بطور مشخص سه عضو زندانی خود، رضا شهابی، حسن سعیدی و داود رضوی، خواهان پایان دادن به این اعمال سرکوبگرانه توسط حاکمیت و آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی و زندانیان سیاسی بطور عموم میباشد.

به امید برقراری عدالت در ایران و سراسر جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۸ آبان ۱۴۰۲

Related posts