«حسن مردانی» و «لقمان پیشیار» جهت تحمل حبس به زندان منتقل شدند

«حسن مردانی» و «لقمان پیشیار»، شهروندان اهل بوکان جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شدند.

مردانی و لقمان پیشیار جهت تحمل حبس به زندان منتقل شدند

به گزارش روژمان روز سه‌شنبه دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۲، «حسن مردانی» و «لقمان پیشیار»، شهروندان اهل بوکان جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شدند.
«حسن مردانی» و «لقمان پیشیار» آذرماه ١۴۰٢، توسط شعبه ۱۰١ دادگاه کیفری بوکان به اتهام «عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت ایران» هر کدام به تحمل سه سال حبس محکوم شده بودند.
«حسن مردانی»، ۶۵ ساله و «لقمان پیشیار»، ۵٨ ساله در تاریخ نوزدهم مردادماه ١۴۰٢، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی در بوکان بازداشت شده بودند.
آن‌ها نهایتاً در تاریخ شانزدهم مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه موقتاً و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان بوکان آزاد شدند.

Related posts