حکم اعدام «توماج صالحی» نقض شد

امیر رئیسیان وکیل «توماج صالحی» از نقض حکم اعدام این خواننده رپ اعتراضی توسط دیوان عالی کشور خبر داد.

حکم اعدام توماج صالحی

به گزارش روژمان امیر رئیسیان وکیل «توماج صالحی» ضمن اعلام نقض حکم اعدام این خواننده رپ اعتراضی عنوان کرد که بر اساس حکم فرجام‌خواهی شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور، پرونده آقای صالحی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.

روز چهارشنبه چهار اردیبهشت ماه ١۴۰٣، شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب اسلامی در اصفهان، برای توماج صالحی، هنرمند زندانی، حکم اعدام را صادر کرده بود. رئیسیان، وکیل توماج این حکم را دارای تعارض‌های حقوقی عیان خوانده و اعلام کرده بود که قصد اعتراض را دارد.

Related posts