خانه | روژمان

سایت تحلیلی خبری روژمان باشعار “بازنشر وقایع آنگونه که اتفاق می‌افتد” در تاریخ ١ آبان ١٤٠١ توسط جمعی از افراد مستقل در خارج از ایران تاسیس گردید.

سایت تحلیلی خبری روژمان
لوگوی رسمی سایت تحلیلی خبری روژمان

سایت روژمان در دل خیزش انقلابی مردم ایران برعلیه دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی تاسیس شد و خود را فرزند انقلاب ایران می داند و تمام تلاش خود را می‌کند که صدای مردم بپاخاسته ایران بر علیه ظلم و ستم حاکمان دیکتاتور باشد.

سایت ما از بخش‌های زیر تشکیل گردیده است:

کارگری

بخش کارگری حاوی اخبار و مطالب مربوط به جنبش کارگری در ایران است.

جنبش‌های اجتماعی

این بخش حاوی اخبار و مطالب مربوط جنبش‌های اجتماعی در ایران، علل الخصوص خیزش انقلابی مردم ایران بر علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی است.

ایران

این بخش شامل اخبار و مطالب عمومی مربوط به ایران است که در بخش‌های دیگر سایت آرشیو نشده باشند.

زنان

اخبار و مطالب مربوط به حقوق زنان، جنبش زنان، رفع خشونت و آپارتاید زنان در این بخش انتشار می‌یابد.

کولبران

اخبار مربوط به کشتار، بازداشت و معضلات کولبری در این بخش انتشار خواهد یافت.

ستون آزاد

در ستون آزاد، مقالات نویسندگان مختلف انتشار خواهد یافت. لازم به ذکر است مطالب مربوط به این بخش دیدگاه روژمان نیست و صرفا روژمان با توجه به قوانین آزادی بیان آن را برای نویسندگان بازنشر می‌نماید.