خروش دوباره مردم زاهدان در روز جمعه

مردم زاهدان بار دیگر در روز جمعه به خیابان‌ها آمدند و برعلیه رژیم جمهوری اسلامی شعار دادند.

به گزارش روژمان، روز جمعه ٢٣ دی ماه، مردم بلوچ در خیابان‌های زاهدان همچون هفته‌‌های گذشته، با سردادن شعار بر علیه رژیم جمهوری اسلامی خروشیدند.

مردم بلوچستان شعارهایی همچون ” مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بسیجی، مرگ بر جیره خور حکومتی، مرگ بر ساندیس خور ولایتی، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری و …” سردادند.

زنان پیشرو بلوچ نیز در جریان این خیزش، پیشقراول بوده و حضور پررنگی داشتند.

Related posts