یادداشت روژمان – بزرگداشت خیزش دیماه 96

یادداشت روژمان – بزرگداشت خیزش دیماه 96

بزرگداشت خیزش دیماه 96

مجمع مادران پیشرو و چند گروه انقلابی فراخوانی جهت بزرگداشت خیزش دیماه 96 منتشر کرده اند. آنها نوشته اند:
“مردم مبارز و انقلابی ایران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، کارگران! خیزش انقلابی ایران، جنبشی که ما و فرزندانمان به راه انداخته ایم نه تنها پایه های حکومت جنایتکار اسلامی را به لرزه درآورده است….
قدرت این جنبش و تاثیر گذاری آن بر منطقه یک شبه به دست نیامده بلکه ناشی از مبارزات و خیزشهایی است که طی این چندین سال تاکنون با جانفشانیهای جانهای عزیزی به ثمر نشسته است. قطعا یکی از این خیزشها دی ماه سال ۹۶ می باشد. خیزشی که نه تنها اتمام حجت بود با تمام ساختار جمهوری اسلامی، بلکه خیزش کارگران، گرسنگان و تحتانی ترین لایه های تحت ستم جامعه در سطحی بسیار گسترده، به خیابان به مثابه سنگر مبارزه معنای تازه ای بخشید.”
این سازمان های انقلابی از مردم خواسته اند جهت بزرگداشت خیزش دیماه 96 روز های 7 و 8 دیماه دست به اعتصاب و اعتراض بزنند.
خیزش ضد حکومتی و طبقاتی دیماه 96 توسط حاشیه نشینان بی حقوق شده ی شهر مشهد شروع گردید. در شهری که سران جمهوری اسلامی دهها سال تلاش کردند مردم و بویژه محروم نگه داشته شدگان آن را خرف کرده تا به “داده و نداده اش شکر” بگویند ستمدیدگان روز هفتم دیماه به میدان آمدند و به فقر، بی حقوقی سیاسی و دزدی ها، اختلاس ها و رانت خواری های کلان کاربدستان ریز و درشت رژیم اعتراض کردند و خواهان رفع فقر، ستم سیاسی و دزدی های کاربدستان شدند.

آتش خیزش این مردم شجاع و به تنگ آمده بلافاصله در بیش از صد شهر گشور زبانه کشید. معترضین مبارز با شعارهای طبقاتی و سیاسی “نان، کار، آزادی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “مرگ بر دیکتاتور” درس های بسیار مهمی را برای جنبش سرنگونی طلبانه ثبت کردند. اگر دو شعار نخست در انقلاب آزادیخواهانه کنونی توده گیر شده و راهنمای عمل انقلابی قرار گیرند انقلاب مردم به شدت تقویت خواهد شد.
خیزش دیماه 96 شعار “اصلاح طلب، اصول گرا + دیگه تمومه ماجرا” را نیز به جامعه ارائه کرد که جمع بندی شکست فضاحت بار اصلاح طلبان حکومتی بود و به همین جهت در تاریخ ماندگار گردید.
فراخوان مجمع مادران پیشرو و سایر گروهها به اعتصاب و اعتراض جهت بزرگداشت یاد خیزش ده روزه دیماه 96 قابل پشتیبانی سراسری است. این فراخوان چون فراخوان های گرامیداشتِ یاد آبان 98 و روز دانشجو پایه تاریخی دارد این ظرفیت را داراست تا مردم معترض و انقلابیون را در ابعاد وسیع به میدان مبارزه آورد.

می‌توانید این مطلب مرتبط را هم بخوانید:

فراخوان به اعتصاب و اعتراض در سالگرد خیزش دی ماه ۹۶

اطلاعاتی در مورد دیماه 96 در سایت ویکی‌پدیا

اعتراضات دی 1396 ایران

Related posts