سرودهای کارگری (انقلابی)

در این صفحه مجموعه‌ای از سرودها و دکلمه‌های انقلابی و با مضمون کارگری و سوسیالیستی را برایتان آماده کره‌ایم.

کارگری انقلابی کمونیستی

سرودهای فارسی:

چلچله پر زد
قدرت کارگر
سرود یاد باد
ای رهروان در بند
لاله گلگون گشته
تبار ما کارگر
دکلمه دنیای آرزویم ناصح مردوخ
ادبیات کارگر محمد کمالی رادیو کومله
دکلمه من پیشمرگم ناصح مردوخ

سرودهای کردی

ئاڵای سوور
پێشمەرگەی کۆمەڵە وەک پۆڵان
ئاگرە سوورەی کوردستان
با هەموو جووتیار
برووسکەی چاو
بڕیاری یەکی ئەیار
بۆ پێشەوە
بێنە بەر چاو
بەڕێزە گیانبازیتان
بەڵێن ئەدەین کارگران
حیزبی خەباتکار
خیابان خرۆشاوە
خەمی ئێوە