ابراز نگرانی شدید سندیکای کارگران شرکت واحد از تشدید بیماری گوارش «داود رضوی» در زندان

سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار بیانیه‌ای از تشدید بیماری گوارش «داود رضوی» در زندان ابراز نگرانی کرد.

رضوی نگرانی سندیکا بیماری

با وجود گذشت بیش از پانصد روز از زندان »«داود رضوی»، محبوس در زندان اوین، و علیرغم پیگیری‌های پزشکی در زندان و انجام آندوسکوپی از معده و تشخیص ورم معده از سوی پزشکان بیمارستان طالقانی، متاسفانه به دلیل عدم ادامه درمان پزشکی و عدم وجود شرایط پرهیز کامل تغدیه در زندان، بیماری گوارش این کارگر زندانی مجددا تشدید گردیده و مشکلات جسمانی جدی برای ایشان بوجود آورده است، بطوریکه فشار درد معده مرتبا به قلب این فعال سندیکایی فشار می‌آورد و این کارگر ۶۳ ساله زندانی بعد از هر وعده غذایی مرتبا در رنج و عذاب می‌باشد.

با توجه به شرایط حاد بیماری آقای رضوی در زندان، بی توجهی به درمان این کارگر زندانی میتواند خطرات جبران ناپذیری برای ایشان داشته باشد که هرگونه مسئولیت و عواقب ناشی از بی توجهی پزشکی برای زندانی متوجه زندانبان و قوه قضائیه می‌باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه
۲۷ بهمن ۱۴۰۲

Related posts