یادداشت روژمان – دختران خیابان انقلاب و فردای روشن آزادی

یادداشت روژمان – دختران خیابان انقلاب و فردای روشن آزادی

دختران خیابان انقلاب و فردای روشن آزادی
دختران خیابان انقلاب و فردای روشن آزادی

در این روزها که انقلاب “زن زندگی آزادی” در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در جریان است و می رود تا سرنگونی انقلابی این رژیم زن ستیز، جا دارد یادی کنیم از زن جسور و مقاومی که یک حرکت تاریخی را رقم زد.
6 دی ماه سالروز حرکتی اعتراضی نسبت به حجاب اجباری است. در 6 دی ماه سال 1396 یک روز پیش از تظاهرات های اعتراضی گسترده در بیش از 100 شهر ایران که در ده روز تاریخ فراموش ناشدنی به مبارزات ایران افزود، ویدا موحدی زن جوانی در خیابان انقلاب تهران در حرکتی نمادین روسری سفیدرنگ خود را بر سرچوبی بست و در اعتراض به حجاب اجباری بر بالای سکویی رفت و در سکوت آن را تکان داد. هر چند آن روز ویدا موحدی بازداشت شد، اما این حرکت آغازگر نافرمانی مدنی بود که به انداره ای تکرار شد که بیش از 30 نفر در عرض مدت کوتاهی در این رابطه دستگیر شدند. به دنبال گسترش این حرکت اعتراضی به نقاط مختلف ایران و دست به دست شدن ویدئوهای آن در شبکه های مجازی، این حرکت به “دختران خیابان انقلاب” مشهور شد. مقام های امنیتی در اقدامی تهدید آمیز هشدار دادند که اتهام معترضان تشویق به فساد خواهد بود و دست به سرکوب و بازداشت معترضان زدند.
جمهوری اسلامی که از همان روزهای اول سرکارآمدنش زنان را مورد حمله قرار داده و خمینی فرمان حجاب اجباری را صادر کرد تا به امروز این شیوه برخورد به زنان را در همه حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ادامه داده است. اما در همان حال زنان مقاوم ایران در طول تمام این سال ها سکوت نکرده و با هر ابزاری که دم دست داشته اند با این توحش و نابرابری مقابله کرده اند. همانطور که ویدا موحدی زن شجاع، جسور و استوار در سکوی انقلاب با سکوت و با نگاهی به فردای روشن، آزادی را فریاد زد. او نمادی از مطالبه گری برای رسیدن به خواسته های برحق و مشروع زنان ایران بود. زنی که با جسارت تمام فریاد تمام زنان ایران شد.
امروز هم خیزش انقلابی ” زن زندگی آزدی” در تداوم 43 سال مبارزه و مقاومت زنان تسلیم ناپذیریست که خواهان حقوق انسانی خود از جمله حق انتخاب پوشش، حق کنترل بر بدن خود و حق آزادی و برابریست. انقلاب کنونی در ایران در حال پیشروی است و زنان پیشقراولان آن هستند می رود تا نابودی ظلم و ستم و تبعیض و بنا نهادن حکومتی آزاد و برابر.

این مطلب را هم می‌توانید بخوانید:

یادداشت روژمان- مزار جانباختگان میعادگاه آزادیخواهان

Related posts