درباره ما | روژمان

درباره ما – روژمان

روژمان- سایت تحلیلی خبری درباره ما

سایت تحلیلی خبری روژمان در تاریخ ١ آبان ماه ١٤٠١، همزمان با خیزش سراسری و انقلابی مردم ایران بر علیه ظلم، نابرابری و ستم طبقاتی حاکم بر جامعه که توسط حاکمیت مرتجع و دیکتاتور جمهوری اسلامی بر آن‌ها روا می‌شود، باهدف پوشش بدون سانسور و واقعی وقایع داخل ایران و حمایت از مردم انقلابی توسط جمعی از افراد گمنام و مستقل در خارج از کشور تاسیس گردید.

سعی بر آن است که صدای مردم انقلابی در ایران باشیم و تا سرنگونی دیکتاتوری جمهوری اسلامی و برقرار شدن حاکمیت مردمی بر پایه آزادی و برابری واقعی به این رسالت خود ادامه خواهیم داد و پس از آن نیز در کنار توده مردم بودن و برای مردم بودن اساس کار ما خواهد بود.

در این راه نیز به یاری شما مخاطبان عزیز نیازمندیم و قطعا انتقادات و پیشنهادات سازنده شما ما را یاری خواهد کرد.

info@rojman.org

https://t.me/rojman_org

برای تماس با ما می‌توانید از این صفحه بازدید فرمایید:

تماس با ما