“رویای زندگی بهتر”

“رویای زندگی بهتر”

زندگی بهتر edited scaled
A man flies the French tricolor flag over crowds marching to the Arc de Triomphe during the Paris students’ strike.

– هنگامی که در می ۱۹۶۸ جوانان فرانسوی ، خیابان‌های پاریس را تسخیر کرده بودند و بر دیوارهای شهر می نوشتند: ” کمی واقع بین باش. به غیر ممکن ها فکر کن و به رویای زندگی بهتر بیندیش”، هیچکدامشان نمی دانستند ، درست نیم قرن بعد ، جوانانی در قلب خاورمیانه خیابان‌ها را تسخیر می کنند ، در حالیکه طنین صدایشان ” زن-زندگی-آزادی” جلوه دیگری خواهد بود از همان “رویای زندگی بهتر”.
۲-جنبش می ۱۹۶۸ که به پایان رسید ، جوانان فرانسوی به خانه هایشان برگشتند ، بی آنکه بدانند نیم قرن بعد خیابان‌های ایران ، با خون جوانانی که تنها خواسته شان ” رویای زندگی بهتر” است ، سرخ فرش می شود . آنهایی که به بیان براهنی، بسیاری شان هنوز صورت عشق را به سینه نفشردند.
۳-در این میان بسیاری دیگر ، همچون” فرهاد میثمی” ، شیوه دیگری برای تحقق ” رویای زندگی بهتر ” دنبال می کنند و سالهایی است که پشت دیوار های بلند زندان‌ها روز را به شب و ماه را به سال می رسانند . فرهاد با باور عمیقی که به ” مبارزه مدنی و خشونت پرهیز ” دارد ، این روزها مشی دیگری را در زندان برگزیده است و ابایی ندارد که حتی با بذل جانش ، گامی در تحقق این غیرممکن دوست داشتنی بردارد.
۴- “رویای زندگی بهتر ” یعنی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برای همه مردمان این سرزمین.
برای تحقق این رویا هر روز باید جنگید.
حالا هرکس به شیوه خودش …
شاید مشی واحدی نباشد ، اما هدف واحدی وجود دارد .امروز دیگر به همان اندازه که می دانیم که نمی خواهیم ، به خوبی واقفیم که چه می خواهیم و این بزرگترین دستاوردی است که جنبش مهسا برایمان به ارمغان آورده است.
۵- مهسا ، محسن ، مجیدرضا ، نیکا ، کیان و ….‌. دیگر نیستند که تحقق ” رویای زندگی بهتر ” برای مردمان این سرزمین را ببینند اگرچه یادشان در قلبهایمان همیشه زنده است ، اما امید کوچکی دارم که ” فرهاد “(1) شاهد تحقق رویای مشترک زیبایمان باشد.
زنده بمان رفیق که بیش از همیشه این رویا، نزدیک و دست یافتنی است.

محمد حبیبی

سوم دی ماه ۱۴۰۱ – زندان اوین

(1) فرهاد میثمی زندانی سیاسی که در زندان رجایی شهر کرج به‌سر می‌برد با انتشار نامه‌ای از درون زندان خطاب به حاکمیت و مردم ایران، خواستار متوقف شدن اعدام ها و کشتارهای اخیر شده است و در اعتراض به این کشتارها و اعدام ها در تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۱ دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

Related posts