سنندج؛ آزادی موقت کیوان زندی پس از ۱۴ ماه

کیوان زندی پس از گذشت ١۴ ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

زندی آزادی موقت

به گزارش روژمان روز سه‌شنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۲، کیوان زندی شهروند اهل شهر سنندج، پس از گذشت ۱۴ ماه بازداشت، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نمی‌باشد.

روز چهارشنبه ٧ دی‌ماه ۱۴۰۱، کیوان زندی شهروند ۲٩ ساله اهل شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی این شهر در مغازه خود ربوده و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

Related posts