سولماز حسن‌زاده در بوکان بازداشت شد

روز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲ “سولماز حسن‌زاده” خواهر “محمد حسن‌زاده” از جانباختگان قیام ژینا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

حسن‌زاده edited

به گزارش روژمان نیروهای امنیتی بوکان پس از بازداشت “سولماز حسن‌زاده” وی را به مکان نامعلومی منتقل کرده و تاکنون از سرنوشت وی خبری در دست نیست.

سولماز حسن‌‌زاده، حدودا ۲۹ ساله و خواهر محمد حسن‌‌زاده، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تاریخ  ١۴ شهریورماه ١۴٠٢، نیز به همراه پدرش احمد حسن‌‌زاده به اداره اطلاعات بوکان احضار شد.

لازم به ذکر است که محمد حسن‌زاده در روز چهارشنبه ٢۵ آبان ١۴٠١ با ضرب گلوله سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی در سن ٢٨ سالگی به قتل رسید و جانباخت.

Related posts