سپیده قلیان آزاد شد

سپیده قلیان پس از آزادی از زندان در اینستاگرام نوشت « بعد از ۴ سال و ۷ ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. این‌‌بار به امید آزادی ایران اومدم بیرون. به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زه‌‌تاب‌چی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی …»

قلیان

به گزارش روژمان، سپیده قلیان، فعال مدنی، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که بعد از تحمل چهار سال و هفت ماه زندان، آزاد شد.

خانم قلیان در ادامه نوشته است: «این‌‌بار به امید آزادی ایران اومدم بیرون. به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زه‌‌تاب‌چی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی». ویدئویی از هنگام آزادی او از زندان نیز منتشر شده است که او بدون حجاب اجباری، فریاد می‌زند: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کِشیمت زیر خاک

Related posts