شروع دوباره خیزش سراسری مردم ایران در روز ٢٧ بهمن

شامگاه پنجشنبه ٢٧ بهمن ماه پس از فراخوان برای حضور دوباره در خیابان، مردم انقلابی در شهرهای مختلف بار دیگر به خیابان آمده و برعلیه رژیم جمهوری اسلامی شعار دادند.

سراسری مردم ایران
تصویری از خیزش سراسری مردم ایران – شهر جوانرود ٢٧ بهمن

به گزارش روژمان مردم در شهرهای تهران، سنندج، قروه، ایذه، رشت، کرج، خرم آباد، جوانرود، مهاباد و اصفهان به خیابان‌ها آمده و با روشن کردن آتش و سردادن شعارهای ضد حکومتی، خواستار سقوط رژیم جمهوری اسلامی شدند.

گزارش‌ها حاکی از حضور گسترده مامورین سرکوبگر رژیم در نقاط مختلف شهرها و شلیک گاز اشک آور و تیر هوایی است.

Related posts