یادداشت روژمان – شعارهای مردم بلوچستان چشم اندازی روشن برای ایران

یادداشت روژمان – شعارهای مردم بلوچستان چشم اندازی روشن برای ایران

شعارهای مردم بلوچستان چشم اندازی روشن برای ایران
شعارهای مردم بلوچستان چشم اندازی روشن برای ایران

روز جمعه 16 دی ماه در اهواز و برخی دیگر از شهرهای بلوچستان، هزاران تن از معترضان بلوچ با وجود جو شدید امنیتی و نظامی و بازداشت‌های گسترده دوباره به خیابان آمده و علیه جمهوری اسلامی و استاندار نظامی بلوچستان شعار سر دادند.
.مردم بار دیگر با شعارهای رادیکال خود پیام روشن و قاطعی به سران رژیم دادند و فریاد «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» و «نه تاج، نه عمامه، آخوند کارش تمامه» و با حمل پلاکاردهایی به زبان‌های کردی، ترکی، بلوچی و فارسی، نمونه‌ای از اتحاد ملیت‌های تحت ستم برای آزادی را نشان دادند. امروز این رادیکالیسم در بلوچستان پیامی رسا به سران رژیم بود که 43 سال سعی بر نفاق و تفرقه بین ملیت های مختلف داشتید اما امروز نقشه هایتان نقش برآب شد. فریاد زدند ما نه ملا و حکومت مذهبی می خواهیم و نه شاه و تاجش را و همچنین پیام روشنی بود برای کسانی که در خارج از ایران در فکر جایگزینی یک آلترناتیو از بالای سر مردمی که خیابان، سنگر مقاومت و مبارزه آنهاست و رهبران عملی این انقلاب هستند.
در این بین زنان بلوچ که در تمام این سالها متحمل رنجهای مضاعفی بوده و نه تنها به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک زن بلوچ هم متحمل نابرابری و تحقیر و خاموش شدن صدایشان بودند، امروز به خیابان آمده و با حمل پلاکاردهایی از جمله «ما را با ربوده شدن جوانانمان تهدید نکنید، فردای پیروزی نوبت ماست» صدای خفته خود را که در طول این همه سال، سیستم و حاکمیت ضدزن، مردسالار و مذهبی خفه کرده بود را به گوش احاد جامعه و سران رژیم رساندند.


در طول نزدیک به 4 ماه از خیزش انقلابی “زن زندگی آزادی” در ایران ما شاهد تحولات بسیار وسیعی در این انقلاب بوده ایم. تحولاتی بنیادین که تا پیش از این شاید مردم ایران و جهان فکر می کردند اهداف بدست نیامدنی و یا رویایی بیش نیست و این همه رادیکالیسم امکان پذیر نیست. اما ما امروز می بینیم که سرنگونی رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی نه تنها امری خیالی نیست بلکه با اتحاد و همبستگی می توان این توحش و رژیم کشتار را به قعر تاریخ فرستاد و به امری کاملا سیاسی و قابل دسترس تبدیل شده است. رژیم در طول این مدت با سرکوب و زندان و اعدام خواست که این مردم را به خانه هایشان برگرداند. اما مردم باز هم به کف خیابان برگشتند و حکومت مخصوصا در زاهدان دست به اعدام و بازداشت های وسیعی زد که حداقل بتواند این روند مبارزه را کند و یا کمتر کند. اما اعتراضات پرقدرت مردم زاهدان به سران رژیم نشان داد که شعار “هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه” در میدان عمل و مبارزه اجرایی خواهد شد.
همه اینها حاکی از چشم اندازی روشن برای آینده و وارد شدن انقلاب به فازی جدید و غیرقابل بازگشت دارد. انقلابی که زنان در همه عرصه های آن سهیم و نقش داشته و خواهند داشت. انقلابی که شعار “زن زندگی آزادی” مبنای آن و راه عمل آن خواهد بود.

این مطلب مرتبط را هم بخوانید:

یادداشت روژمان – نافرمانی مدنی

Related posts