شورای سازماندهی اعتراضات – ۲۶ آذر یک دستاورد بزرگ برای همکاران رسمی شاغل در نفت

شورای سازماندهی اعتراضات در یک گزارش به ارزیابی از اعتصابات ٢٦ آذر ماه پرداخت.

سازماندهی اعتراضات

• یک روز بعد از اعتصاب گسترده ی کارگران رسمی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با انتشار اطلاعیه ای از این اعتصاب ها تجلیل و آن ها را «بی سابقه» خواند:
• روز ۲۶ آذر همکاران رسمی ما در مناطق مختلفی چون عسلویه، ماهشهر، تنگ بیجار، گچساران، جزیزه خارک، اهواز و محمود آباد در اعتراض به بدتر شدن وضع معیشتی خود و برای پیگیری خواست های برحقشان دست به اعتصاب زدند و تجمعات بزرگ خود را برگزار کردند. این تجمعات در پاسخ به فراخوان قبلی شکل گرفت و متحد و سراسری برگزار شد که در طول چند دهه اخیر بی سابقه بود،. اکنون جای خوشحالی است که همکاران رسمی ما چنین متحد و متشکل پیگیر مطالبات خود هستند و به باور ما امروز وقت آنست که آن ها نیز شورای سازماندهی اعتراضات خود را رسما اعلام کنند تا در کنار یکدیگر بتوانیم اعتراضاتی سراسری را برای پایان دادن به قوانین برده وار حاکم در مناطق نفتی بعنوان مناطق ویژه اقتصادی و در اعتراض به اختلاس ها و دزدی ها و بساط پیمانکاران چپاولگر متحدانه جلو ببریم. بتوانیم به ناامنی محیط کار که هر روزه قربانی میگیرد و نیز به فضای امنیتی حاکم در مراکز نفتی پایان دهیم و شرایط زندگی و کارمان را به سطح قابل قبولی برسانیم.
• شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همانطور که بارها تاکید کرده است خود را همراه تمامی بخش های شاغل در نفت دانسته و از مبارزات همکاران رسمی نفت قاطعانه دفاع می کند. روشن است که اعتراض همکاران رسمی نفت ادامه خواهد داشت و اعتصاب و تجمعات روز ۲۶ آذر آنها اعتراضی اخطاری بود. این دوستان اعلام کرده اند که اگر به مطالباتشان پاسخ داده نشود تدارک حرکت اعتراضی بعدی خود را و این بار در سطح گسترده تری خواهند دید.
• گفتنی است که همکاران ما در پتروپالایش ها نیز برای روزهای سوم ، چهارم و پنجم دی ماه در اعتراض به وخیم تر شدن وضعت معیشتی و شغلی شان فراخوان به اعتصاب داده اند. ما از اعتراضات این همکاران نیز پشتیبانی کرده و می کوشیم که صدای اعتراضشان باشیم.
• در آخر بر پیوستن فراخوان های سراسری برای اعتراض روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر علیه اعدام ها و سرکوب ها تاکید می کنیم . شورای سازماندهی از تمامی همکاران رسمی و غیررسمی، پیمانی و پروژه ای و ارکان ثالثی و روز مزدی، در تمام بخش های نفت در عسلویه، کنگان، در بخش های حفاری و عملیاتی، در بخش های سوخت، در پالایشگاهها و پتروشیمی و صنایع وابسته می خواهد که وسیعا به این اعتراضات بپیوندند و با اعلام اعتصاب خشم و نفرت خود را علیه اعدام اعلام کنند.

Related posts