عثمان اسماعیلی به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد

عثمان اسماعیلی فعال سرشناس کارگری اهل سقز به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است.

عثمان اسماعیلی به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد
تصویری از عثمان اسماعیلی فعال کارگری بازداشتی اهل سقز با لباس کار

به گزارش روژمان و با استناد به گزارش‌های منتشر شده عثمان اسماعیلی روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱، بدون برگه قضایی و اعلام اتهام انتسابی توسط نیروهای امنیتی شهر سقز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
این در حالی است که پیش‌تر نیز عثمان اسماعیلی در ۱۰ اردیبهشت سال جاری و در آستانه روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی در سقز، پس از تفتیش منزل بازداشت و سپس با قرار وثیقه ۱۴۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
یک منبع نزدیک به خانواده اسماعیلی اعلام کرد که خانواده وی صبح روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه در پی مراجعه خانواده عثمان اسماعیلی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز برای برای پیگیری پرونده و وضعیت او، این نهاد قضایی علاوه بر تایید بازداشت آقای اسماعیلی به دست نیروهای امنیتی سقز، اعلام کرده که عثمان اسماعیلی برای ادامه مراحل بازجویی از اداره اطلاعات سقز به یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در سنندج منتقل شده است.
عثمان اسماعیلی در سال ۱۳۹۴ نیز از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده و ۱۲ روز را در سلول انفرادی گذرانده بود. سپس او را با سپردن وثیقه ۷۲ میلیون تومانی آزاد کردند. او در آبان ۱۳۹۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سقز با اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، محاکمه و به یک سال حبس محکوم شد که دادگاه تجدید نظر حکم او را به دو ما حبس تقلیل داد.

Related posts