بوکان؛ ١۵ ماه بی‌خبری از سرنوشت «عثمان مامه»

با وجود گذشت ۱۵ ماه از ربودن و بازداشت «عثمان مامه»، از سرنوشت این شهروند اهل بوکان خبری در دست نیست.

خبری از عثمان مامه بوکان

به گزارش روژمان، شامگاه روز جمعه ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی، «عثمان مامه» شهروند اهل بوکان را در حین بازگشت به منزل ربوده و تاکنون با گذشت بیش از ۱۵ ماه از سرنوشت وی اطلاعی در دسترس نیست.
گزارش‌ها حاکی از آن است که همسر و فرزند این شهروند چندین بار با مراجعه به نهادهای امنیتی مختلف رژیم پیگیر سرنوشت وی شده‌اند، اما هر بار پیگیری آنان بی‌نتیجه بوده است.

«عثمان مامه» قبل از ناپدیدسازی قهری و بازداشت، به عنوان کارگر در یک کارگاه پرورش مرغ در شهر دوکان اقلیم کردستان مشغول به کار بوده و دستمزد کار او تنها منبع معیشت خانواده، نیز به حساب می‌آمد و همین امر موجب فشار اقتصادی به خانواده وی شده است.

Related posts