قتل یک جوان سقزی به دست نیروهای امنیتی

روز شنبه ٢٩ بهمن ماه یک جوان سقزی به ظن نوشتن شعار زمانی که به همراه دو دوست دیگرش در خودرو بود توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده است.

قتل یک جوان سقزی به دست نیروهای امنیتی
روز شنبه ٢٩ بهمن ماه مختار فتحی به ظن نوشتن شعار زمانی که به همراه دو دوست دیگرش در خودرو بود توسط نیروهای امنیتی با ضرب گلوله به قتل رسیده است.

به گزارش روژمان این حادثه در محله بهارستان (حمال ئاوا) سقز رخ داده و بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم و اصابت گلوله به سر این جوان در دم جان می‌دهد.

هویت این جوان “مختار فتحی” اعلام شده است.

نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم در مدت اخیر در شهرهای مختلف ایران، تنها با اتکا به ظن و بدون هشدار اقدام به تیراندازی به سمت افراد و خودرهای آن‌ها کرده و باعث جانباختن و زخمی شدن بسیاری از شهروندان شدند.

Related posts