مادران دادخواه کوردستان نمایش انتخابات را تحریم کردند

شریف کوردستان و مردم آزادیخواە ایران edited

مردم شریف کوردستان و مردم آزادیخواه ایران

ما به عنوان جمعی از مادران دادخواه و عدالت‌خواه، سیرک نمایشی ریاست جمهوری ایران را تحریم خواهیم کرد.

رژیم حاکم در ایران در سال‌های اخیر هزاران خانواده را با اعدام و شلیک مستقیم داغدار کرده است، هزاران پسر و دختر جوان ما به دلیل اعتراض به نابرابری، بیکاری، ظلم و فقدان آزادی در خیابان‌ها اعدام و با شلیک مستقیم کشته است.

اما در آستانه انتخابات نمایشی، نامزدهای رژیم که خود مسئول و شریک جنایات رژیم هستند، از آزادی و بهبود وضعیت کنونی صحبت می‌کنند.

ما به عنوان مادران دادخواه کوردستان تا زمانی که به حق خود در محاکمه و مجازات جنایتکارانی که فرزندانمان را بی‌گناه به جوغه اعدام و گلوله بستن دست نیابیم، از عدالت‌خواهی دست برنخواهیم داشت.

ما رژیم حاکم بر ایران را به طور کلی محکوم می‌کنیم و در هیچ به اصطلاح انتخابات نمایشی شرکت نخواهیم کرد.

زنده باد جنبش دادخواهی

جمعی از مادران دادخواه کوردستان

۱ـ دایه شریفه مادر جانباخته رامین حسین پناهی

۲ـ آرزو حسینی مادر جانباخته هومن عبدالهی

۳ـ دایه خدیجه “خهجێ” مادر جانباخته حامد سیف پناهی

۴ــ سحر زندی مادر جانباخته آریان خوشگوار

۵ــ فانوس شریفی مادر جانباخته شاهو بهمنی

۶ـ کلثوم شاهویسی مادر آرام حبیبی

۷ـ دایه خرامان، مادر بزرگ سارینا ساعدی

۸ـ دایه صاحبه ویسی مادر جانباخته پیمان منبری

۹ـ افسانه یوسفی مادر جانباخته پژمان فاتحی
۱۰ـ عظیمه حسن زاده مادر جانباخته محمد حسنزاده

۱۱ـ نگار رسولی مادر جانباخته امید حسنی

۱۲ـ مادر جانباخته محسن نیازی

۱۳ـ فاطمه حکیمی مادر جانباخته عیسی بیگلری

۱۴ـ نسرین احمدی مادر جانباخته زانیار اللهمرادی

۱۵ـ خانواده جانباخته حمید گلی

۱۶ـ دایه ملیعه ابراهیمی مادر جانباخته سامان ابراهیمی

۱۷ـ دایه مرضیه صادقی مادر جانباخته هیوا صادقی

۱۸ـ دایه افسانه مادر جانباخته ابراهیم لطف الهی

۱۹ـ دایه نرگس مادر جانباخته علی حیدریان

۲۰ـ دایه سلطنه مادر جانباخته فرزاد کمانگر

۲۱ـ دایه مرضیه رضایی مادر جانباخته محسن نیازی

۲۲ـ دایه نقشینه مادر جانباخته شادمان احمدی

۲۳ـ دایه نظیفه مادر جانباخته رضا لطفی

۲۴ـ دایه ایران همسر جانباخته حبیب فتحی

۲۵ـ عزیزه لطف‌الهی خواهر جانباخته مهناز لطف‌الهی

Related posts