محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی اعدام شدند

محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی از بازداشتی‌های خیزش انقلابی مردم ایران بامداد روز شنبه ١٧ دی ماه با طناب دار اعدام شدند.

محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی در بازداشتی خیزش انقلابی مردم ایران بامداد روز شنبه ١٧ دی ماه با طناب دار اعدام شدند.

بنابه گزارش‌های منتشر شده نهادهای حکومتی مدعی هستند این دو عوامل کشته شدن یکی از مزدوران رژیم بە نام روح‌الله عجمیان بوده ‌اند.

روح‌الله عجمیان بسیجی سرکوبگری بود که در تاریخ ٣٠ شهریور ١٤٠١ کشته و در رابطه با کشته شدن وی چند تن از جوانان انقلابی بازداشت و در مقابل بیدادگاه‌های رژیم قرار داده شدند.

Related posts