مریوان؛ بازداشت و اعتصاب غذای یک شهروند

روز شنبه ١٩ خردادماه ۱۴۰۳ یک شهروند اهل مریوان با هویت «حیدر فتاحی» توسط نیروهای لباس شخصی در منزل خود بازداشت و به اداره اطلاعات مریوان منتقل گردید.

فتاحی بازداشت اعتصاب غذا

به گزارش روژمان روز شنبه ١٩ خردادماه ۱۴۰۳ نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات مریوان به منزل شخصی «حیدر فتاحی» شهروند اهل مریوان در “سه‌راه نی” هجوم برده و پس از تفتیش منزل اقدام به بازداشت و ربودن او کردند.
نیروهای اداره اطلاعات مریوان پس از بازداشت این شهروند وی را به بازداشتگاه اطلاعات این شهر منتقل نمودند.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت که آقای فتاحی با اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف رژیم” روبرو است.
همچنین این منبع از اعتصاب غذای این شهروند در مدت زمان بازداشتش تاکنون و وخیم بودن وضعیت سلامتی وی خبر می‌دهد.

Related posts