مسعود پزشکیان برنده انتخابات فرمایشی رژیم شد

مسعود پزشکیان کاندید جناح اصلاح‌طلب رژیم برنده انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی شد.

پزشکیان

به گزارش روژمان روز شبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ ستاد انتخابات فرمایشی رژیم مسعود پزشکیان را به عنوان نهمین رئیس جمهور فرمایشی رژیم معرفی کرد.

این در حالی است که دوره دوم انتخابات فرمایشی رژیم با بایکوت شدید از طرف مردم ایران روبرو شد. در دوره اول انتخابات نیز وزارت کشور و ستاد انتخابات میزان حضور مردم را نزدیک به ۴۰٪ اعلام نمود. این در حالی است که گزارش‌های میدانی خلاف این را ثابت می‌کرد.

همچنین ستاد انتخابات رژیم میزان مشارکت مردم را در دور دوم انتخابات حدود ۵۰٪ اعلام نمود، با این وجود گزارش‌ها از داخل ایران حوزه‌های انتخاباتی را حتی خلوت‌تر از دوره اول اعلام کرد.

Related posts