نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل شد

کمیته صلح نوبل جایزه خود موسوم به :جایزه صلح نوبل” را به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران داد.

محمدی جایزه صلح نوبل

به گزارش روژمان روز جمعه ١٤ مهرماه ١٤٠٢ در مراسمی برای معرفی برنده جایزه صلح نوبل، نام نرگس محمدی بعنوان برنده خوانده شد. این در حالی است که خانم محمدی در حال حاضر در زندان اوین در ایران زندانی است اما از داخل زندان هم دست از تلاشش برای حقوق بشر و دموکراسی برنداشته است.

نرگس محمدی دومین ایرانی است که بعد از شیرین عبادی این جایزه را دریفات می‌کند.

بریت ریس اندرسون، رئیس هیات نروژی کمیته نوبل صلح در اسلو گفت این جایزه به نرگس محمدی به خاطر مبارزه با ظلمی که بر زنان ایران می‌رود، مبارزه برای ارتقای حقوق بشر و دستیابی همه به آزادی اهدا می‌شود.

Related posts