نه شاه می خوایم نه رهبر + ویدیو

آنچه می شنوید پخش شعار” نه شاه میخوایم نه رهبر، مرگ بر ستمگر” امروز سه‌شنبه از بلندگوی مسجد در شهر کامیاران است. شعاری که علیه دو سیستم ارتجاعی، مادام‌العمری، غارتگر، غیر دموکراتیک، سرکوبگر، تبعیض‌گر، مرکزگرا و غیر تکثرگراست.

حکومت اسلامی جدا از اینکه یک ماشین سرکوب و جنایت است در عین حال یک سیستم با تبعیض‌های ملی، اقتصادی و جنسیتی نیز هست. تبعیض و استثمار کارگران، زنان و تبعیض ملیت‌ها. تبعیض سيستماتيک رژیم اسلامی علیه ملیت های گوناگون یکی از متعدد عوامل خشم و قیام ملیت ها بر علیه این سیستم غیرقابل اصلاح است. سیستمی که رنج‌های جمعی را پدید آورده است. رنجی که نمود بارز آن را در صورت‌‌های آفتاب سوخته‌، دست‌های پینه بسته و کمرهای زیر بار له شده کولبران کُرد می توان دید. رنجی که به هوشیاری جمعی تبدیل شده است و در جنگ با تمام رنج‌های ست که این سیستم اسلامی پدید آورده است.

در عین حال شعار مرگ بر ستمگر اتمام حجتی ست با فاشیست‌های ایرانی. فاشیست‌های که خود را به شازده آویزان کرده‌اند و شازده نیز خود را به قدرت‌های امپریالیستی. فاشیست‌های که نیامده شعار انکار هویت‌های اقتصادی، ملی و جنسیتی دیگر را آغاز کرده اند. شعار ” یک ملت یک پرچم” نمود بارز خواستگاه فاشیسم است. معنای این شعار آینده قابل تصور آنها را بیان می کند. آینده‌ای که در آن هیچ پرچم و ملیت دیگری غیر از فارس برتابیده نمی شود. آینده‌ای که همه در آن باید پیرو خط ولایت فقیه جدید البته از نوع درباری آن باشند. در غیر اینصورت دشمن محسوب می شوند و سرکوب و تبعیض دوباره آغاز می شود.
مردم انقلابی همانگونه که در این دو ماه ثابت کرده‌اند، پایه‌های یکی از خونخوارترین حکومت‌های زمانه را به لرزه در آورده‌اند و همچنان با عزم راسخ به جلو می روند تا با یک انقلاب عظیم این سیستم تبعیض‌گر و سرکوبگر را سرنگون کنند. این مردم انقلابی هستند که می توانند از طریق یک دمکراسی مستقیم و از پایین سرنوشت و خیر و شر خود را در دست بگیرند. با اتکا به نیرویی خودِ توده‌ها و باور به قدرت دست‌های گره کرده. در چنین سیستمی دیگر نه جایی برای مفت‌خورهای ولایت فقیه، آخوند‌ها، جیرخوران و حوزه‌های علمیه خواهد بود و نه برای شازده، درباریان، کاسه‌لیسان و ملیجک‌های آن‌ها. تجربه حکومت پادشاهی پهلوی و یک عمر سرکوب و تبعیض و امپراطوری ساواک مساوی است با تجربه ۴۳ سال حکومت با همان شیوه و تحت نظارت سازمان اطلاعات و سپاه پاسداران.

سەشنبە ٢۴ آبان‌ماه ١۴٠١

Related posts