ویدیویی از ادامه آتش‌سوزی در جنگل‌های حفاظت‌شده‌ی مرخیل و بوزین‌

ویدیوی زیر عمق فاجعه آتش‌سوزی در جنگل‌های حفاظت‌شده‌ی مرخیل و بوزین‌ در منطقه اورامانات (هورامان) را نشان می‌دهد. راوی این ویدیو از عدم کمک نیروهای امدادی رژیم در مهار این آتش‌سوزی خبر می‌دهد. این آتش‌سوزی، گستره‌ی وسیعی از پوشش گیاهی و جنگلی این منطقه را از بین برد و باعث آسیب مستقیم و غرمستقیم گسترده به پوشش جانوری آن نیز شد.

Related posts